Jaderné úložiště v Horce NECHCEME!

Spolek Zdravý domov Vysočina se již od roku 2003 snaží zabránit všemi dostupnými prostředky vybudování úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Horka.

Nechceme nečinně přihlížet devastaci naší krajiny a celé komunity.
Nechceme se vzdát práva na zdravé prostředí, v němž žijeme.
Nechceme se vzdát práva na respektování našeho názoru ze strany státu.

Naše činnost:
  • Pořádání veřejných setkání, besed a přednášek za účelem vyváženého informování veřejnosti
    o problematice ukládání jaderného odpadu
  • Pořádání veřejných akcí za účelem jednoznačného vyjádření nesouhlasného stanoviska k vybudování úložiště
  • Spolupráce se spolky a nevládními organizacemi působícími v dalších vytipovaných lokalitách v ČR

Rychlé informace